МВД финанс ООД
когато Ви е нужен достъпен и изгоден Кредит или Лизинг ...
НАЧАЛО

 
Връзка с нас
Валутни курсове
Справка по кредит
БЪРЗИВРЪЗКИ
КАЛКУЛАТОР
ТЪРСЕНЕДОКУМЕНТИ
 
 
ВЪПРОСИ
Често срещани въпроси
 
Как да разбера дали съм одобрен от М.Б.Д финанс?
Наш служител - кредитен консултант ще се свърже с Вас на посочения от вас телефон за контакти.

 
Къде трябва да правя месечните вноски?
Можете да направите вноска по заем в удобен за вас клон на която и да е банка в България. С цел спестяване на разходите за извършване на касов превод по сметка на "М.Б.Д.ФИНАНС" ООД,  Ние ви препоръчваме да правите вашите вноски по сметка на дружеството в Първа Инвестиционна Банка АД клон Русе.

 
Мога ли да купя на изплащане повече от една стока?
Броят на стоките, които желаете да закупите на изплащане, не е ограничен, стига общата им стойност да не надхвърля максималния рамер на кредита М.Б.Д Малък кредит – 1000 лева.

 
Мога ли да изплатя заема си предсрочно?

Като кредитополучател, вие можете да изплатите задълженията си по договора предсрочно като платите оставащия брой вноски по кредита или отправи предизвестие в писмена форма в седем дневен срок преди плащането, което при определени условия води до намаляване на дължимата сума. 
Кога трябва да направя първата месечна вноска по заема?
При подписване на договора за заем всеки клиент получава индивидуален погасителен план, неразделна част от договора за заем. При условие, че датата за погасяване е в почивен ден, погасяването се извършва в последния работен ден преди почивката, или най-късно в първия работен след това. 

Ако погасяването се извършва седмично, дължимите вноски следва да бъдат внесени най-късно до петък, или ако сте избрали за плащане 30-то число, трябва да платите до 30-ти число от текущия месец. 
Какво трябва да направя, ако съм забавил плащането?

Добре е веднага да изплатите дължимата вноска. При забавяне на плащането на една или повече месечни погасителни вноски вие, като кредитополучател, дължите обезщетение за забава в размер посочен в Договора за заем за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска, в едно с направените за събиране на вземането разноски за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и/или други действия извършени по преценка на компаният кредитор. При просрочване на две или повече месечни вноски, и считано от деня, следващ падежната дата на втората непогасена вноска, кредитът става предсрочно изискуемо в целия му размер, включително всички определени от договора надбавки ведно с дължимото обезщетение за забава и всички разноски за събиране на вземането.

  
Какво ще се случи, ако загубя или ми откраднат стоката?

След като вземете стоката от магазина, Вие ставате неин собственик и отговорността за опазването й е изцяло ваша. От  М.Б.Д Финанс ви е предоставен заем, който сте използвали за закупуването на тази стока и от вас, като клиент, се очаква напълно да се издължите към нас, като ваши кредитори. 
Мога ли да застраховам заема и/или стоката, която съм закупил?
Да! От 2009 година М.Б.Д Финанс предлага на своите клиенти застраховка „Сигурност на плащанията” и „Защита на имуществото”. При „Сигурност на плащанията” можете да се застраховате от трудова злополука, водеща до трайна или временна нетрудоспособост или смърт. В случай на застрахователно събитие, застрахователят ще изплати оставащите погасителни вноски по кредита ви. А със застраховката „Защита на имуществото” можете да застраховате самата стока, която купувате с М.Б.Д Финанс срещу кражба, природно бедствие и др. При тази застраховка можете да получите обезщетение за стоката в размера на застрахователанта сума.

 
Как точно се погасява кредита?
Погасяването става на равни седмични или месечни вноски, съобразени с Вашите възможности и желания. Вноските се превеждат ежеседмично или ежемесечно до предварително уговорена дата, по банков път. Сметката на "М.Б.Д.Финанс" ООД е посочена във Вашия Договор за заем.

 
Как мога да ползвам дебитната карта?
 С дебитната карта можете да:
  • теглите пари от всеки банкомат с логото на Борика
  • теглите пари от касата на всяка банка с ПОС терминал
  • пазарувате в магазини, супермаркети и бензиностанции
  • плащате безкасово във всички търговски обекти с ПОС терминал.


 
Кога мога да взема повторен заем от М.Б.Д финанс?

Клиентите, които изплащат заема си коректно или вече са изплатили заема си, могат да кандидатстват за заем отново. 
Как да платя?

За да платите сметките по кредита следвайте следните стъпки:
1. Изберете банков клон, от който да преведете месечната си вноска.
2. Попълнете вносна бележка (платежно нареждане) с данни, които са посочени в Договора за заем.

3. Запазете копието на вносната бележка

За Ваше улеснение, ние сме открили на Ваше име сметка в ПИБ АД Русе, от където Вие получихте сумата на отпуснатия заем. Може да ползвате тази смека с цел погасяване на задължението си към нас, което ще спести допълнителните банкови разноски. 
На какви условия трябва да отговарям, за да мога да взема заем?
Всеки български гражданин навършил 18 години, който има постоянни доходи, може да кандидатства за заем от "М.Б.Д.ФИНАНС" ООД.

 
Как да взема заем от М.Б.Д Финанс ООД?
Трябва да се обърнете към нашите кредитни консултанти, да попълните формуляр/молба за заем, да представите необходимите документи.  След това остава само да изчакате да получите нашето становище по молбата ви за заем и ако сте одобрен, можете да пристъпите към подписване на договор и получаване на исканата сума.

 
    
 
 
УСЛУГИ 
Малък заем
Бизнес заем
Делови заем
Аванс - заплата
Земеделски заем
ОФЕРТИ 
Недвиж. имоти
Автомобили
Оказион
Обезпечения
ВЪПРОСИ 
Общи въпроси
Често срещани въпроси
КОМПАНИЯТА 
За компанията
Конфиденциалност
Кариери
Новини
КОНТАКТИ 
Офиси в страната
© 2009 mbdfinance.com Всички права запазени. Използването на този сайт означава, че сте съгласни с Политиката на поверителност.