МВД финанс ООД
когато Ви е нужен достъпен и изгоден Кредит или Лизинг ...
НАЧАЛО

 
Връзка с нас
Валутни курсове
Справка по кредит
БЪРЗИВРЪЗКИ
КАЛКУЛАТОР
ТЪРСЕНЕДОКУМЕНТИ
 
 
ВЪПРОСИ
Често срещани въпроси
 
Какво трябва да направя, ако съм забавил плащането?

Добре е веднага да изплатите дължимата вноска. При забавяне на плащането на една или повече месечни погасителни вноски вие, като кредитополучател, дължите обезщетение за забава в размер посочен в Договора за заем за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска, в едно с направените за събиране на вземането разноски за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и/или други действия извършени по преценка на компаният кредитор. При просрочване на две или повече месечни вноски, и считано от деня, следващ падежната дата на втората непогасена вноска, кредитът става предсрочно изискуемо в целия му размер, включително всички определени от договора надбавки ведно с дължимото обезщетение за забава и всички разноски за събиране на вземането.

  
    
 
 
УСЛУГИ 
Малък заем
Бизнес заем
Делови заем
Аванс - заплата
Земеделски заем
ОФЕРТИ 
Недвиж. имоти
Автомобили
Оказион
Обезпечения
ВЪПРОСИ 
Общи въпроси
Често срещани въпроси
КОМПАНИЯТА 
За компанията
Конфиденциалност
Кариери
Новини
КОНТАКТИ 
Офиси в страната
© 2009 mbdfinance.com Всички права запазени. Използването на този сайт означава, че сте съгласни с Политиката на поверителност.